English  |  Română
 

Termeni Utilizaţi în Marketing Direct
Marketing Direct: Sistemul organizat şi planificat ce foloseşte diferite suporturi media în încercarea de a pune bazele unui schimb informaţional în ambele direcţii: de la şi către clienţi sau potenţiali clienţi. Presupune existenţa şi gestionarea unei baze de date, este măsurabil în termeni de cost şi rezultate.
All rights reserved by Mailers -         |        Developed by: Mailers